Ako sa vyrába parfum


Na získanie vôní z rôznych surovín sa využívajú rozličné technológie ako napríklad: destilácia, extrakcia, metóda enfleurage a lisovanie.

1. Destilácia:

Zdrojom rastlinných vôní sú silice - terpény a terpénové deriváty. Ďalšími dôležitými zlúčeninami sú zlúčeniny síry (v cesnaku, ostrej horčici) a aromatické zlúčeniny (fenoly, aldehydy a kumaríny). Terpény sú komplikované zlúčeniny zložené z uhlíka a vodíka. Pri kontakte s kyslíkom vo vzduchu vznikajú deriváty obsahujúce kyslík - alkoholy, estery, aldehydy, ketóny.
Silicové zložky majú rôznu teplotu varu (160-290 °C). Väčšina príjemne vonia a vyparujú sa už aj pod teplotou varu preto sa nazývajú prchavé oleje. Destilácia sa používa keď chceme z rastlín získať čo najviac silíc a ďalšie časti rastliny nepotrebujeme. Využíva sa destilácia za využitia vody, čo zníži teplotu varu na asi 100°C, pretože silicové zložky sú citlivé na vysoké teploty a mohlo by dôjsť k nežiaducim zmenám kvality a vlastností silíc.

2. Extrakcia:

Extrakcia alebo vylúhovanie sa využíva na získanie takých vonných látok pri ktorých destilácia nie je efektívna. Využíva sa na to rozpúšťadlo. Vo výluhu sa okrem vonných látok nachádzajú aj látky inej povahy rozpustné v danom rozpúšťadle. Ako rozpúšťadlá sa používajú petroléter, benzén, chlórované uhľovodíky, acetón, alkoholy.

3. Enfleurage:

Táto metóda je využívaná hlavne vo Francúzsku. Vkladajú sa lupienky kvetín medzi sklá pokryté tukom. Na tento tuk sa naviažu vonné látky z kvetov. Lupienky sa časom vymieňajú a na záver sa odstráni i tuk, ktorý sa dá do alkoholu, kde sa rozpustia vonné látky naviazané v masti. Z tohto alkoholu sa destiláciou získava konečná vonná látka.

4. Lisovanie

Lisovanie sa využíva pri získavaní prchavých olejov zo šupiek citrusov. Využíva sa i pomletie šupiek na kašu a následné odstredenie silíc.Na záver nasleduje komponovanie vôní – to znamená zladenie jednotlivých zložiek vône tak aby „voňala“. Na takúto prácu treba „mať nos“ a hlavne fantáziu.

Originálne darčeky Magazín pre ženy Magazín pre mužov men.sk